Úvod
Terminators Cup
Systém turnaja
TERMINATORS CUP

Mužstvá budú rozdelené do 4 skupín A, B, C, D po 8 mužstiev.
Systém rozdelenia do skupín bude nasledovný:

Jednotlivé skupiny:

Skupina Umiestnenie v predchádzajúcom ročníku
A 01 08 09 16 17 24 25 32
B 02 07 10 15 18 23 26 31
C 03 06 11 14 19 22 27 30
D 04 05 12 13 20 21 28 29

Mužstvá budú hrať v základnej skupine systémom každý s každým po dva zápasy. Takže každé mužstvo odohrá 14 zápasov v základnej skupine.

Každá skupina:

Týždeň Sobota Nedeľa
1. 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 1 - 4 2 - 3 5 - 8 6 - 7
2. 1 - 3 2 - 4 5 - 7 6 - 8 1 - 5 2 - 6 3 - 7 4 - 8
3. 1 - 6 2 - 5 3 - 8 4 - 7 1 - 7 2 - 8 3 - 6 4 - 5
4. 1 - 8 2 - 7 3 - 5 4 - 6 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8
5. 1 - 4 2 - 3 5 - 8 6 - 7 1 - 3 2 - 4 5 - 7 6 - 8
6. 1 - 5 2 - 6 3 - 7 4 - 8 1 - 6 2 - 5 3 - 8 4 - 7
7. 1 - 7 2 - 8 3 - 6 4 - 5 1 - 8 2 - 7 3 - 5 4 - 6

Do ŠTVRŤFINÁLE budú postupovať tímy, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch miestach základných skupín.
Systém štvrťfinále bude nasledovný ( hrá sa na dva zápasy - sobota, nedeľa ) :

Skupina 8. Sobota 8. Nedeľa
E A1 - D2 D2 - A1
F A2 - D1 D1 - A2
G B1 - C2 C2 - B1
H B2 - C1 C1 - B2

Do SEMIFINÁLE budú postupovať víťazi štvrťfinálových zápasov.
Systém semifinále bude nasledovný ( hrá sa na dva zápasy - sobota, nedeľa ) :

Skupina 9. Sobota 9. Nedeľa
I E1 - H1 H1 - E1
J F1 - G1 G1 - F1

Do FINÁLE budú postupovať víťazi semifinálových zápasov. Porazení semifinalisti budú hrať o 3. miesto.
Systém finále bude nasledovný ( hrá sa na dva víťazné zápasy - hracie dni sú piatok, sobota, nedeľa ) :

Skupina 10. Piatok 10. Sobota 10. Nedeľa
Finále (K) I1 - J1 J1 - I1 I1 - J1
o 3.m (L) I2 - J2 J2 - I2 I2 - J2

   Prihlásenie:    Meno:    Heslo:    
2010 © Terminator